И. Шипилов “Exercise in the Beautiful” (“Упражнение в прекрасном”)

by admin

РЗК 31 декабря 2017

Юбилейный концерт “The Grand Flute Ensemble”
М. Скиба
С. Козлова
О. Матва
М. Баранова
Е. Ярославцева
Н. Чумаева
Г. Зарубина
Д. Лотакова
Е. Кононок
Н. Филатова
И. Еленевская
А. Борискова
В. Мистюкова
П. Тишков
Г. Афанасьев
С. Голубенко